เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กำหนดลงนามถวายพระพร
ตั้งแต่ วันพุธที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - วันเสาร์ที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕